TIỀN MẶT CHỈ LÀ QUÁ KHỨ

Trong xã hội ngày nay, cuộc sống của chúng ta có những thay đổi với sự ảnh hưởng của công nghệ và luôn đề cao sự tiện lợi, khi đó tiền mặt dần thay thế bởi những công cụ mới.

CASHLESS DAY – NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT (16/06) đã trở thành cột mốc quan trọng cho hoạt động thanh toán của Việt Nam trong tương lai.

Đặt mục tiêu tạo nhận biết và giúp người tiêu dùng hiểu được lợi ích của thanh toán không tiền mặt đồng thời lan toả được thói quen này cho người tiêu dùng, CASHLESS DAY – NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT đã có những bước tiến mạnh mẽ trong quá trình thay đổi hoạt động sử dụng tiền mặt của mọi người.

Thanh toán là một phần trong chuỗi hành vi mua sắm, chi trả các dịch vụ vui chơi, giải trí, nên CASHLESS DAY – NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT hoàn toàn có cơ hội gắn với ngày mua sắm thả ga, siêu khuyến mãi. Hơn thế nữa, với sự đồng hành của các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán, nhà bán lẻ… và đơn vị cung cấp dịch vụ công sẽ giúp người dân có cơ hội biết đến các sản phẩm dịch vụ thanh toán không tiền mặt nhiều hơn.

Khi đó, Việt Nam có thể sẽ chuyển mình từ một xã hội tiền mặt chiếm ưu thế sang xã hội không tiền mặt trong tương lai.

 

Được sự quan tâm và chú ý của các đơn vị truyền thông và cơ quan nhà nước, sự kiện đã thu về được những thành công trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như đóng góp cho xã hội một thành tựu đáng mong đợi trong tương lai.

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn