JOINING HAND FOR HER

WE CARE FOR HER – một chiến dịch ý nghĩa tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức, tầm soát sớm và tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho bệnh nhân ung thư vú. Tính đến 2020, đã có gần 50.000 phụ nữ được khám sàng lọc miễn phí.

Trong hành trình tiếp theo, Roche thực hiện dự án “JOINING HAND FOR HER” nhằm tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020 – 2025, được triển khai trên quy mô toàn quốc với sự đồng hành của AnPR trong việc:

 • Triển khai chiến lược truyền thông cho giai đoạn “Kick off”
 • Phát triển các tuyến bài nâng cao nhận thức về Ung thư vú ở nhiều góc nhìn mới
 • Tổ chức sự kiện Họp Báo chính thức khởi động đề án
 • Thực hiện hoạt động truyền thông các sự kiện liên quan
 

 • Client: Roche
 • Duration: 2020
 • Category: PR & EVENT

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn