FASLINKCORPORATE PR RETAINER

Faslink là một trong những nhà cung cấp may mặc đầu tiên tại Việt Nam đón đầu xu hướng cung cấp nguyên liệu xanh, theo đuổi định hướng “mặc khoẻ để sống xanh” và được xem như là một doanh nghiệp tiên phong trong việc thương mại hoá thành công các loại vải từ nguyên liệu xanh như bã café, vỏ sò, nhựa PET, …

Với vai trò là đối tác truyền thông của Faslink, AnPR đã hỗ trợ truyền tải thông điệp sống xanh, bảo vệ sức khoẻ và giảm tác động đến môi trường qua các hoạt động truyền thông về phát triển nội dung, quan hệ báo chí,…, cung cấp nhiều góc nhìn mới mẻ phù hợp với nhiều đối tượng như: Cơ quan ban ngành, doanh nghiệp đối tác và người tiêu dùng …

Một số nội dung tiên khai trên các trang báo:

 

 • Client: Faslink
 • Duration: 12/2021 – Now
 • Category: PR & Personal Branding

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn