ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN COTECCONS 2022

Đồng Hới, Quảng Bình được chọn làm địa điểm tổ chức cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Coteccons. Tại đây, Coteccons có các dấu ấn của mình trong một số dự án với khách hàng và một số kế hoạch mới về tinh thần Green Up trong tương lai. Bên cạnh đó, trong dịp này, Coteccons kết hợp hoạt động cắm trại đại tiệc âm nhạc nhằm gắn kết các thành viên, và dự án trồng rừng liên quan đến mục tiêu góp phần cải thiện, tái tạo môi trường cũng được diễn ra tại đây. Ngoài ra, Công ty cũng muốn góp phần quảng bá Quảng Bình như một điểm đến của du lịch và đầu tư với cộng đồng khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác…, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế.

 

 

 • Client: Coteccons
 • Duration: 04/2022
 • Category: PR & Event

CONTEXT

Trong năm 2021, bức tranh của Coteccons không chỉ có những nỗ lực ứng phó với thách thức từ tình hình thị trường chung và giải quyết các tồn đọng cũ, mà còn có nhiều thành tựu của công cuộc đổi mới và chuẩn bị nền tảng cho con đường phía trước – với những mục tiêu lớn hơn theo tiêu chí phát triển bền vững thực sự.

CHALLENGE

Coteccons lần đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với nền tảng trực tuyến và địa điểm tổ chức không ở TP.HCM.

SOLUTION

Đồng hành cùng Coteccons như một team inhouse tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Quảng Bình, kết hợp các hoạt động Team Building và Trồng rừng, mang đến một làn gió mới với tinh thần UP, luôn tiến với phía trước với mục tiêu lớn hơn và theo đuổi sự phát triển bền vững.

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn