AIA VIỆT NAM VÀ TẬP ĐOÀN TIKI HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Việt Nam sẽ có 53 triệu người tiêu dùng số, giá trị thương mại điện tử đạt 56 tỷ USD trong 5 năm tới. Việt Nam cũng được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và cũng là thị trường tiềm năng cho các công ty muốn gia nhập sân chơi bán bảo hiểm qua nền tảng công nghệ. Dự đoán được tiềm năng và quy mô phát triển của thị trường, tháng 7/2021, AIA Việt Nam đã công bố hợp tác “chiến lược – toàn diện – độc quyền” với Tiki.

Không phải doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên hiện diện ở “sân chơi” bán bảo hiểm qua nền tảng e-commerce, song AIA Việt Nam là công ty bảo hiểm đầu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác này thành đối tác chiến lược, toàn diện, độc quyền dài hạn với Tiki, khác biệt với những hợp tác ngắn hạn từng có.

Giai đoạn 1: Thông cáo báo chí công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược – toàn diện – độc quyền giữa AIA Việt Nam và Tiki tại Việt Nam và khu vực châu Á.

Giai đoạn 2: Hợp tác với ca sĩ Wren Evans ra mắt bài hát “Tự tin bước đi”, MV và Dance video nhằm một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa AIA Việt Nam và Tiki.

Giai đoạn 3: Thông cáo báo chí và loạt bài PR công bố sản phẩm đầu tiên của AIA Việt Nam có mặt trên nền tảng thương mại điện tử Tiki – đánh dấu bước đi đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác giữa AIA Việt Nam và Tiki.

 

 

 • Client: AIA Vietnam
 • Duration: 06/2021 – 01/2022
 • Category: PR

 

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn