AIA – NGÀY HỘI TRỰC TUYẾN MẠNH MẼ VIỆT NAM

Dự án đánh dấu cột mộc 22 năm AIA có mặt tại thị trường 98 triệu dân, nâng tầm cuộc sống người Việt bằng những nỗ lực sáng tạo của mình với hàng loạt hoạt động lan tỏa cảm hứng sống mạnh mẽ tới từng cá nhân và cả cộng đồng. Với thông điệp Mạnh mẽ Việt Nam: Bật phiên bản phi thường cho một Việt Nam kiên cường, AIA Việt Nam khuyến khích phơi bật phiên bản phi thường của chính mình để trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

 

 • Client: AIA Việt Nam
 • Duration: 02/2022
 • Category: PR

 

Other works →

our brands

 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR
 • AnPR

Start a new
project?

lets talk  →

Visit our studio at

Ho Chi Minh: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC.

Hanoi:

Message us

Email: admin@anpr.com.vn
Tel: (028)71016979
Contact No.:

Facebook LinkedIn